Моторное масло Idemitsu

Idemitsu ATF
 • Тип: Синтетическое
 • 225 грн.   -  1л
 • 802 грн.   -  4л
 • 3 682 грн.   -  20л
 • 34 111 грн.   -  200л
Idemitsu CVTF
 • Тип: Синтетическое
 • 1 021 грн.   -  4л
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0w-20
 • Тип: Синтетическое
 • Вязкость: 0w-20
 • 295 грн.   -  1л
 • 1 049 грн.   -  4л
Idemitsu Zepro Touring Pro 0w-30
 • Тип: Синтетическое
 • Вязкость: 0w-30
 • 295 грн.   -  1л
 • 1 049 грн.   -  4л
Idemitsu Zepro Touring 5w-30
 • Тип: Синтетическое
 • Вязкость: 5w-30
 • 271 грн.   -  1л
 • 964 грн.   -  4л
Idemitsu Zepro Diesel DL-1 5w-30
 • Тип: Синтетическое
 • Вязкость: 5w-30
 • 259 грн.   -  1л
 • 919 грн.   -  4л
Idemitsu Zepro Euro Spec 5w-40
 • Тип: Синтетическое
 • Вязкость: 5w-40
 • 285 грн.   -  1л
 • 1 010 грн.   -  4л
Idemitsu Zepro Racing 5w-40
 • Тип: Синтетическое
 • Вязкость: 5w-40
 • 492 грн.   -  1л
 • 1 754 грн.   -  4л
Idemitsu 0w-20 SN/GF-5
 • Тип: Синтетическое
 • Вязкость: 0w-20
 • 189 грн.   -  1л
 • 672 грн.   -  4л
Idemitsu 5w-30 SN/GF-5
 • Тип: Синтетическое
 • Вязкость: 5w-30
 • 185 грн.   -  1л
 • 657 грн.   -  4л
 • 2 999 грн.   -  20л
 • 27 431 грн.   -  200л
Idemitsu 5w-40 SN/CF
 • Тип: Синтетическое
 • Вязкость: 5w-40
 • 187 грн.   -  1л
 • 668 грн.   -  4л
 • 3 042 грн.   -  20л
 • 28 142 грн.   -  200л
Idemitsu 10w-40 SN/CF
 • Тип: Полусинтетическое
 • Вязкость: 10w-40
 • 164 грн.   -  1л
 • 580 грн.   -  4л
 • 24 589 грн.   -  200л