Моторное масло Idemitsu

Idemitsu ATF
 • Тип: Синтетическое
 • 220 грн.   -  1л
 • 785 грн.   -  4л
 • 3 602 грн.   -  20л
 • 33 370 грн.   -  200л
Idemitsu CVTF
 • Тип: Синтетическое
 • 999 грн.   -  4л
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0w-20
 • Тип: Синтетическое
 • Вязкость: 0w-20
 • 288 грн.   -  1л
 • 1 027 грн.   -  4л
Idemitsu Touring Pro 0w-30
 • Тип: Синтетическое
 • Вязкость: 0w-30
 • 288 грн.   -  1л
 • 1 027 грн.   -  4л
Idemitsu Zepro Touring 5w-30
 • Тип: Синтетическое
 • Вязкость: 5w-30
 • 265 грн.   -  1л
 • 943 грн.   -  4л
Idemitsu Zepro Diesel DL-1 5w-30
 • Тип: Синтетическое
 • Вязкость: 5w-30
 • 253 грн.   -  1л
 • 899 грн.   -  4л
Idemitsu Zepro Euro Spec 5w-40
 • Тип: Синтетическое
 • Вязкость: 5w-40
 • 279 грн.   -  1л
 • 988 грн.   -  4л
Idemitsu Zepro Racing 5w-40
 • Тип: Синтетическое
 • Вязкость: 5w-40
 • 482 грн.   -  1л
 • 1 716 грн.   -  4л
Idemitsu 0w-20 SN/GF-5
 • Тип: Синтетическое
 • Вязкость: 0w-20
 • 185 грн.   -  1л
 • 658 грн.   -  4л
Idemitsu 5w-30 SN/GF-5
 • Тип: Синтетическое
 • Вязкость: 5w-30
 • 181 грн.   -  1л
 • 643 грн.   -  4л
 • 2 934 грн.   -  20л
 • 26 835 грн.   -  200л
Idemitsu 5w-40 SN/CF
 • Тип: Синтетическое
 • Вязкость: 5w-40
 • 183 грн.   -  1л
 • 654 грн.   -  4л
 • 2 976 грн.   -  20л
 • 27 531 грн.   -  200л
Idemitsu 10w-40 SN/CF
 • Тип: Полусинтетическое
 • Вязкость: 10w-40
 • 161 грн.   -  1л
 • 568 грн.   -  4л
 • 24 055 грн.   -  200л